Kontakt

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego
PRZEM-BUD Sp. z o.o.


41-200 SOSONOWIEC, ul. Naftowa 87
Telefon: 32/36 37 526   Kom. 600484117
Telefon/Fax: 32/36 37 529
e-mail: biuro@przembud.com
NIP: 6443145574      REGON: 278140398      KRS: 0000175577