PBP Przem-Bud

 • budowa fundamentów sosnowiec
 • budowa magazynów sosnowiec
 • plac budowy
 • budowa fundamentów śląsk
 • przedsiębiorstwo budowalne
 • plac budowy
 • fundamenty
 • robotnicy budowalni podczas pracy
 • widok na miejsce budowy

Oferta

  

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "Przem-Bud" Sp. z o. o. jest polską spółką budowlaną. Specjalizujemy się w zakresie budownictwa przemysłowego, specjalistycznego, budowli różnego przeznaczenia, przewiertów w konstrukcjach żelbetowych. Jest to możliwe dzięki zatrudnianiu wyspecjalizowanej kadry inżynieryjno technicznej oraz wysoko kwalifikowanych pracowników budowlanych.

Oferujemy usługi w zakresie:

 • budowa obiektów przemysłowych, magazynowych i użyteczności publicznej;

 • budowa fundamentów i obiektów w energetyce i elektrociepłowniach, fundamentów turbozespołów, silosów, zbiorników, osadników, kominów, tuneli, estakad, fundamentów urządzeń i konstrukcji o skomplikowanym kształcie, linii technologicznych;

 • wzmocnienia, rekonstrukcja, reprofilacja i naprawy konstrukcji nośnych;

 • wykonanie chemoodpornych, wodoszczelnych powłok ochronnych z żywic epoksydowych i poliuretanowych;

 • posadzki kwasoodporne;

 • rozbiórki konstrukcji żelbetowych, betonowych i murowych:
  bezpyłowe cięcie konstrukcji żelbetowych, betonowych, murowych piłami diamentowymi, tradycyjne rozbiórki przy użyciu młotów pneumatycznych;

 • budowa i modernizacja zbiorników wodnych, basenów;

 • piaskowanie hydrościerne;

 • przewierty wiertnicami w konstrukcjach żelbetowych, betonowych;

 • klejenie pęknięć oraz uszczelnianie przecieków metodą iniekcji ciśnieniowej;

 • naprawa i wzmacnianie konstrukcji żelbetowych ,

 • roboty budowlane - wykończeniowe.

W usługach obiektów żelbetowych wykorzystujemy nowoczesne technologie producentów materiałów oferujących pełne systemy naprawcze takich jak np.: PAGEL, SIKA CHEMIE, DEITERMANN, WEBAC, SCHOMBURG i inne. Wykorzystujemy ponadto własne, nowatorskie rozwiązania opracowane przez naszą kadrę inżynierską. Działalność nasza obejmuje swym zasięgiem obszar całej Polski

.