Contact

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego
PRZEM-BUD Sp. z o.o.


41-200 SOSONOWIEC, Naftowa 87 street
Landline: 32/36 37 526   Mobile. 600484117
Fax: 32/36 37 529
e-mail: biuro@przembud.com
NIP: 6443145574      REGON: 278140398      KRS: 0000175577