Oferta

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "Przem-Bud" Sp. z o. o. jest polską spółką budowlaną. Specjalizujemy się w zakresie budownictwa przemysłowego, specjalistycznego, budowli różnego przeznaczenia, przewiertów w konstrukcjach żelbetowych. Jest to możliwe dzięki zatrudnianiu wyspecjalizowanej kadry inżynieryjno technicznej oraz wysoko kwalifikowanych pracowników budowlanych.

Oferujemy usługi w zakresie:

 

 •   budowa obiektów przemysłowych, magazynowych i użyteczności publicznej;
 •   budowa fundamentów i obiektów w energetyce i elektrociepłowniach, fundamentów turbozespołów, silosów, zbiorników, osadników, kominów, tuneli, estakad, fundamentów urządzeń i konstrukcji o skomplikowanym kształcie, linii technologicznych;
 •   wzmocnienia, rekonstrukcja, reprofilacja i naprawy konstrukcji nośnych;
 •    wykonanie chemoodpornych, wodoszczelnych powłok ochronnych z żywic epoksydowych i poliuretanowych;
 •   posadzki kwasoodporne;
 •   rozbiórki konstrukcji żelbetowych, betonowych i murowych:
 •    bezpyłowe cięcie konstrukcji żelbetowych, betonowych, murowych piłami diamentowymi, tradycyjne rozbiórki przy użyciu młotów pneumatycznych;
 •    budowa i modernizacja zbiorników wodnych, basenów;
 •   piaskowanie hydrościerne;
 •   przewierty wiertnicami w konstrukcjach żelbetowych, betonowych;
 •    klejenie pęknięć oraz uszczelnianie przecieków metodą iniekcji ciśnieniowej;
 •   naprawa i wzmacnianie konstrukcji żelbetowych ,
 •   roboty budowlane - wykończeniowe.