PBP Przem-Bud

  • budowa fundamentów sosnowiec
  • budowa magazynów sosnowiec
  • plac budowy
  • budowa fundamentów śląsk
  • przedsiębiorstwo budowalne
  • plac budowy
  • fundamenty
  • robotnicy budowalni podczas pracy
  • widok na miejsce budowy

Realizacje

Dotychczas wykonane roboty budowlane uzyskały wysoką ocenę inwestorów bezpośrednich firm i firm wykonawczych. Działalność naszą charakteryzuje indywidualne podejście do złożonych zagadnień technicznych.

 

W okresie 2017r wykonano:  

•  ZW Kraków – „Wykonanie prac żelbetowych przy realizacji Inwestycji pn. „Budowa gazowego bloku energetycznego gazem wielkopiecowym oraz ziemnym o całkowitej mocy elektrycznej 55MW. Etap 1. Budowa kotłów gazowych wraz gospodarkami pomocniczymi w ZW Kraków dla Firmy Control Process S.A.

•  Alnor Systemy Wentylacji Sp. z.o.o  „Wykonanie fundamentu żelbetowego linii cięcia wzdłużnego blachy CAMU wraz z zabiciem ścianek szczelnych”;

•  Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach - „Wymiana Turbozespołu TG-2” w tym:  wykonania prac budowlanych przy istniejącym fundamencie turbozespołu upustowo-kondensacyjnego TG-2 polegających na zaadaptowaniu tego fundamentu dla potrzeb zabudowy nowego turbozespołu o mocy elektrycznej 37 MW w Elektrociepłowni Zakładów Azotowych „Puławy” – w trakcie realizacji.

W okresie 2016r wykonano: 

• Nexx Sp z o.o. Sp. Komandytowa - ”Budowa zespołu budynków B i C do poziomu +0,00m w Gliwicach”;

• Nexx Sp z o.o. Sp. Komandytowa - ”Budowa zespołu budynków B i D z łącznikiem do poziomu +0,00m w Mysłowicach”;

• PRI 7 Sp. z o.o. – Wykonanie Komory D3.1-5,  Komory D3.4 oraz  Bloków żelbetowych 56UPX .CB.13; CB.04;CB.06 dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole”;

PKN ORLEN S.A  Elektrociepłownia w Płocku  -  Wykonanie kompletnego fundamentu turbozespołu TG7, fundamentów pod konstrukcje wsporcze wokół turbozespołu, kanału slopowego i elektrycznego  oraz odtworzenie posadzki w hali maszynowni dla Firmy Elektrobudowa S.A.;

• Tauron Wytwarzanie Serwis Sp. z o.o.- "Wykonanie fundamentów podpór mostu skośnego wraz zaprojektowaniem i wykonaniem posadowienia posredniego, układu nawęglania zewnętrznego dla potrzeb nowego bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne o mocy 910 MW w Tauron Wytwarzanie S.A. Oddział  Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie" - w trakcie realizacji;

• MFO S.A.  - Zaprojektowanie i wykonanie fundamentu linii cięcia wzdłużnego w Sochaczewie;

• ThyssenKrupp Energostal S.A. – Wykonanie kompletnego fundamentu pod linię cięcia wzdłużnego FASPAR w Dąbrowie Górniczej;

•  Polimex-Mostostal S.A.  - Wykonanie robót żelbetowych dla Tunelu Kablowego 7UBZ05 dla Projektu "Budowa Bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole";

W okresie 2015r wykonano: 

• Synthos Dwory 7 Oświęcim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna. –Wykonanie fundamentów kotłowni, stropów żelbetowych, posadzki przemysłowej, dróg i chodników w ramach projektu Budowa kotła Fluidalnego OF-z 140 w Synthos Dwory 7;

•  KIEPUREX Spółka Jawna – Kompleksowe wykonanie robót ziemnych i żelbetowych dla potrzeb” Wykonanie dołu kompensacyjnego dla linii do cięcia wzdłużnego wraz z fundamentami „ w miejscowości Trębaczew; 

• Instal Warszawa – Wykonanie zbiornika żelbetowego dla Inwestycji Budowa Zakładu Zagospodarowania odpadów w Wólce Rokickiej;

 • Mondi Świecie S.A. – Budowa pompowni Ługu Czarnego – Projekt Green;

•  Mondi Świecie S.A. – Przebudowa Kotła Sodowego KS3 na BFB dla  Projektu Green;

• Omis S.A – Roboty budowlane obiektów w Rejonie Stacji DRiM oraz fundamentów (oczepów) pod posadowienie konstrukcji wsporczej reaktora SCR – Blok nr2 w ramach zadania „Redukcja NOx w kotłach OP-650 nr 1,2,i 3 w Elektrowni Ostrołęka B”;

• Process-Elektronic Sp. z o.o. – Pogłębienie szybu montażowego na hali produkcyjnej;

• Instal-Filter S.A Przemysłowe Systemy Ochrony Powietrza- Roboty fundamentowe  instalacji oczyszczania spalin w Elektrociepłoweni AMP S.A. w Sosnowcu;

• Energotechnika-Energorozruch S.A. -  Fundament zbiorników mocznika dla instalacji SNCR; KOTŁÓW op-650k w EDF Polska S.A. o/Rybnik.

• Energotechnika-Energorozruch S.A. -  Fundamenty dla Instalacji recyrkulacji spalin kotła CFB 260 nr 2 W Tauron Wytwarzanie S.A. Oddział Jaworzno III w Jaworznie, Elektrownia II;

• Control Process S.A. – Roboty żelbetowe dla zadania  realizacja kotłów gazowo-olejowych o mocy łacznej ok. 114MWt dla Tauron Ciepło S.A. w Katowicach.

• Cargill Poland Sp. z o.o – Roboty żelbetowe w ramach zadania „Rozbudowa Zakładu Etanolu o cztery zbiorniki magazynowe wraz z misą żelbetową Zakładzie Cargill Poland Sp. z o.o Oddział Bielany Wrocławskie”; 

 

W okresie 2014r wykonano: 

 

•  ArcelorMital Oddział w Krakowie – Wykonanie fundamentów linii technologicznej Fagor.

• Synthos Dwory 7 Oświęcim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna. –Wykonanie fundamentów kotłowni w ramach projektu Budowa kotła Fluidalnego OF-z 140 w Synthos Dwory 7.

• Mondi Świecie S.A. –Inwestycja Green Świecie – Roboty wyburzeniowe, palowe, ziemne i żelbetowe fundamentu turbozespołu 87 MW wraz robotami towarzyszącymi.

•  ThyssenKrupp Energostal S.A. – Wykonanie fundamentu pod maszynę: Linia do cięcia poprzecznego stali nierdzewnej Georg w Dąbrowie Górniczej;

•  Tauron Ciepło S.A – Budowa turbozespołu upustowo-kondensacyjnego o mocy elektrycznej 50MW w Tauron Ciepło S.A. Fundament turbozespołu, fundamenty podestów i konstrukcji wsporczych z misą olejową, budynek stacji transformatorowej.

 •  Elektrociepłownia Gdańsk -Budowa Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin metodą mokrą według technologii wapienno-gipsowej w Elektrociepłowni  Gdańskiej – roboty budowlane.


 W okresie 2012r/2013r wykonano: 

•  Arcelor Mittal Poland -Prace budowlane w rejonie samotoku 112-Walcownia Duża AMP Dąbrowa Górnicza.

•  Elektrociepłownia Gdańsk -Budowa Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin metodą mokrą według technologii wapienno-gipsowej w Elektrociepłowni  Gdańskiej – roboty budowlane – w trakcie realizacji.

 •  Elektrownia Połaniec – Roboty budowlane dla układu rozładunku i magazynowania wody amoniakalnej(DRIM) oraz estakady technologicznej (ESTR) dla instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów EP-650 nr 2,3,4,5,6,7.

•   Miejski Zakład Składowania Odpadów Sp.z o.o. w Sosnowcu - Roboty budowlane w ramach zadania "Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu"


W okresie 2012 wykonano: 

•  Tauron Wytwarzanie Sp. Akcyjna - Remont ścian dachu budynku L - Elektrownia JAworzno II

•   Elektrociepłownia Białystok S.A. - Roboty żelbetowe na zadaniu "Budowa kotła fluidalnego oraz zewnetrznej gospodarki biomaą w Elektrociepłowni Białystok S.A."

•   Elektrociepłownia Tychy S.A. - Roboty żelbetowe dla zadania "Budowa instalacji podawania biomasy do przebudowanego kotła OF-135" - Wykonanie komory przesypowej przy węźle W4, fundamentu rozdzielni elektrycznej, podpory w osi A3.

• PKE Elektrownia Jaworzno III-Elektrownia II blok nr 1 -Wykonanie robót budowlanych przy fundamencie generatora oraz pomieszczeniach chlodnika i układu wzbudzenia.

•  PKE Elektrownia Jaworzno III-Elektrownia II - Budowa Kotła na biomasę  wraz z urządzeniami pomocniczymi oraz układem składowania i podawania biomasy - kompleksowe wykonanie muru oporowego wokół składowania biomasy leżnej oraz fundamentów stacji rozładowczej.

•   PKE Elektrownia Jaworzno III-Elektrownia II -Wykonanie stropów żelbetowych w budynku kotłowni kotła parowego OFz-201 na poziomie  7,5; 15 i 30m,; wykonanie fundamentów budynku wentylatorów, fundamentu wentylatora ciągu zespół 2045 i 2046, wykonanie budynku kotłowni, wykonanie posadzek wraz kanałam wewnątrz kotłowni.
•   PKE Elektrownia Jaworzno III-Elektrownia II - Zaprojektowanie i wykonanie pod „klucz żelbetowego” pylonu komunikacyjnego –h-56m z szybem windowym wraz z montażem stolarki okiennej i drzwiowej dla budynku kotłowni i kotła OFz-201 w PKE S.A Elektrownia JaworznoIII Elektrownia II.
•  PKE Elektrownia Jaworzno III-Elektrownia II- Wykonanie prac budowlanych w zakresie budynku rozdzielni elektrofiltra, ścian żelbetowych elektrofiltra do poziomu +2,1 oraz ścianżelbetowych budynku kotłowni przeznaczonych dla kotła OFz-201 w PKE Elektrownia Jaworzno III-Elektrownia II
• Cargill (Polska) Sp. zo.o – wykonanie budynku odsiarczania w Bielanach Wrocławskich

W okresie 2011 wykonano:
• PKE Elektrownia Jaworzno III-Elektrownia II – wykonanie stropów żelbetowych w budynku kotłowni kotła parowego OFz-201 /na wysokości h-7,5m; 15; 30m/
• PKE Elektrownia Jaworzno III-Elektrownia II –Wykonanie budynku wentylatorów, konstrukcji wsporczej kanałów spalin, wentylatora ciągu;
•   PKE S.A Elektrownia III –Elektrownia II  - Budowa Kotła na biomasę wraz z urządzeniami pomocniczymi oraz układem składowania i podawania biomasy-kompleksowe wykonanie muru oporowego wokół składowiska biomasy leśnej ora fundamentów stacji rozładowczych
• EC Mikołaj – roboty żelbetowe dla zadania Wykonanie Bloku Turbozespołu w Rudzie Śląskiej
•  EC Mikołaj – roboty murowe Komory chłodzenia i Komory transformatorów oraz roboty żelbetowe –Taca olejowa w Rudzie Śląskiej
•  KWK Bielszowice - Przebudowa sieci kablowej KWK Bielszowice –roboty fundamentowe
•  ELEKTROCIEPŁOWNIA DALKIA POZNAŃ ZEC S.A. – Wykonanie prac budowlanych dla inwestycji  „ Rozbudowa gospodarki biomasowej dla kotła BFB  Elektrociepłowni Dalkia Poznań ZEC S.A.”
• EC WROCŁAW- modernizacja turbiny bloku 3 z naprawą posadowienia turbiny.
•  ELEKTROWNIA JAWORZNO II –skucie i wykonanie nowych głowic słupów żelbetowych  na wysokości 30m
•  CARGILL (POLSKA) SP.zo.o. – Rozbudowa Magazynu Glutenu w Bielanach Wrocławskich
• EC Dalkia Łódź – Modernizacja Kotła K3 –Fundamenty technologiczne, Trafostacja
•  Budynek handlowo-usługowy z zapleczem socjalno-biurowym i magazynowym wraz z Infrastrukturą towarzyszącą w Oświęcimiu - roboty ziemne oraz żelbetowe


W okresie 2010 wykonano: 
• PKE Elektrownia Jaworzno -  Wykonanie robót żelbetowych dla zadania pn:”Kocioł Fluidalny OFz-201 wraz urządzeniami pomocniczymi oraz Układem Składowania i Podawania Biomasy” w Elektrowni Jaworzno
• PULVERIT Polska Sp. z o.o. Tychy - Wykonanie posadzki przemysłowej 3200 m2,
• Francisco Ros Casares Sp. z o.o. - Gliwice – Fundament technologiczny linii konfekcji blachy wraz z przynależnymi kanałami żelbetowymi,
• PKE Elektrownia Jaworzno III – Modernizacja węzła rozładowczego,
• GRUPA OŻARÓW S.A. – Cementownia Ożarów w Karsach – Budowa instalacji paliw alternatywnych – roboty budowlane.
• SOKPOL SP. ZO.O. - Wykonanie doków rozładunkowych żelbetowych
• PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Katowice – wykonanie fundamentów żelbetowych na terenie dworca PKP w Katowicach
• VITKOWICE MILMET S.A. - Wykonanie kanałów żelbetowych dla “Przebudowy istniejacych hal produkcyjnych w Sosnowcu.
• KEDAR BUD Sp.zo.o. - Robóty budowlane dla wykonania obiektu “Dom Seniora w Zebrzydowicach”

W okresie 2009 wykonano:
• SATURN MANAGEMENT Sp. z o.o. ŚWIECIE –roboty budowlane dla urządzeń kotła fluidalnego BFB
• FABRYKA PAPIERU MYSZKÓW Sp. zo.o. - Zbiornik żelbetowy o poj. 216M3
• ZAKŁAD HYDRAULIKI SIŁOWEJ FMiU TAGOR S.A. W Zabrzu – Wykonanie przedłużenia torowiska istniejacej suwnicy bramowej na magazynie hutniczym
• OCYNKOWNIA POKÓJ SP. ZO.O. Ruda Ślaska - Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania “Przebudowa hali produkcyjnej – obudowa składowiska wsadu do ocynkowania”;
• Roboty budowlane dla zadania Budowa Lidla w Katowicach
• ENERSYS Sp.zo.o. Bielsko Biała Roboty fundamentowe, montaż konstrukcji stalowej pod urządzenia, wykonanie i montaż komina stalowego
• MILIMEX Sp. z o.o. - Budowa Rydułtowskiego Centrum Kultury w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 9A
• EC Czechnica w Siechnicach - Modernizacja kotła K2 – Fundamenty technologiczne,

 W okresie 2008 wykonano:
• FABRYKA PAPIERU MYSZKÓW Sp. z o.o. - Stacja Trafo, Fundament pod urządzenia ;
• ZAKŁAD KOKSOWANI w Radlinie- Bateria koksochemiczna systemu ubijanego /osadnik koksiku, pompownia/;
• CEMENTOWNIA MAŁOGOSZCZ – Fundament młyna MC5, budynek stycznikowni, budynek sprężarkowni, kanały wody chłodzącej, mur oporowy;
• Elektrociepłownia Kielce -  Kanały kablowe;
• DELTA SERVICE STANISŁAW ECHILCZUK Ww Zielonce – Roboty żelbetowe hali stalowej;
• ELEKTROWNIA ŁAGISZA Będzin – Modernizacja wywrotnicy wagonowej dla potrzeb bloku o mocy 460 MW;

W okresie 2007 wykonano:
• FABRYKA PAPIERU MYSZKÓW Sp. z o.o. - zabudowa turbozespołu przeciwprężnego TP4;
• MECALUX Sp. z o.o. - budowa fundamentu technologicznego;
• FABRYKA PAPIERU MYSZKÓW Sp. z o.o. - linia technologiczna;
• ZAKŁADY KOKSOWNICZE w Zdzieszowicach - bateria koksownicza nr 12 (płyta denna, płyta dyszowa, kanały spalin);
• Mittal Steel Polad  S.A. w Krakowie  - Linia technologiczna Fimi,
• Mittal Steel Poland S.A. w Krakowie - Linia Technologiczna Guida;


W okresie 2005/2006 wykonano:
• BUDOWA HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ DLA ZAKŁADU FICOMIRRORS w Dąbrowie Górniczej - zbiornik wewnętrzny i zewnętrzny;
• KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ w Dąbrowie Górniczej - stacja osuszania powietrza;
• ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO TMP FONDLMEC w KSSE Żory - roboty budowlane, żelbetowe;
• P.P.H.U. "ELEKTROMETAL" w Zabrzu - wykonanie fundamentów pod linię cięcia wzdłużnego blach wraz z dołem pętlicowym;
• SATURN MANAGMENT Sp. z o.o. w Świecie - modernizacja fundamentu turbozespołu;
• EC 4 Łódź - modernizacja fundamentu turbiny;
• UGINE & ALZ w Siemianowicach - roboty żelbetowe;
• INSTAL KRAKÓW - oczyszczalnia Ścieków Sławków - roboty żelbetowe, murowe;
• CARGILL POLSKA - Bielany Wrocławskie - rozbudowa budynku rafinerii o budynek pieca regeneracji węgla;
• CARGILL POLSKA - Bielany Wrocławskie - kompleksowe wykonanie budynku trafostacji w zakresie budowlanym;
• RENAULT - serwis samochodowy z okręgową stacją kontroli pojazdów w Zabrzu - roboty żelbetowe i murowe;

W okresie 2003/2004 wykonano:
• ELEKTROCIEPŁOWNIE WYBRZEŻE S.A. EC Gdańsk - modernizacja fundamentu turbogeneratora;
• KOKSOWNI PRZYJAŹŃ Dąbrowa Górnicza - modernizacja ciągu B absorpcji ciśnieniowej;
• EC2 BIELSKO BIAŁA - modernizacja fundamentu turbozespołu;
• USINOR STAL SERWIS w Bytomiu - Rozbudowa hal przemysłowych;
• EC IP KWIDZYŃ - modernizacja fundamentu Turbozespołu 6UP25 dla potrzeb turbozespołu 6UP37;
• ELEKTROCIEPŁOWNIA SIEKIERKI w Warszawie - modernizacja fundamentu Turbozespołu 13p110 Blok Nr 7.

Szczególnie pozytywne oceny uzyskały roboty specjalistyczne wykonane przez Kadrę inżynieryjno-techniczną i wykonawczą w następujących zakładach:
• ELEKTROCIEPŁOWNI BĘDZIN - fundament turbogeneratora;
• ELEKTROWNI JAWORZNO - fundamenty 3 szt. turbogeneratorów;
• ELEKTROWNI SIERSZA - rozbiórka fundamentu turbogeneratora;
• ELEKTROWNI SZCZECIN - fundament turbogeneratora;
• POLSKIM KONCERNIE NAFTOWYM ORLEN - modernizacja fundamentu turbogeneratora;
• ELEKTROCIEPŁOWNI BYDGOSZCZ - modernizacja fundamentu turbogeneratora;
• PRZEDSIĘBIORSTWIE FRANTSCHACH ŚWIECIE - modernizacja fundamentu turbogeneratora;
• ELEKTROCIEPŁOWNI GDAŃSK - ekspertyza stanu technicznego fundamentu turbogeneratora;
• ELEKTROCIEPŁOWNI ŁAGISZA - modernizacja fundamentu turbogeneratora;
• ZK ZDZIESZOWICE - obiekty Piecowni - remont modernizacyjny baterii nr 7;
• ELEKTROCIEPŁOWNI KATOWICE - wykonanie fundamentów urządzeń stacji napędowej i zwrotnej układu przetaczania wagonów w obrębie wywrotnicy;
• ELEKTROWNI "PˇTNÓW II" - ekspertyza, projekt i wykonanie remontu żelbetowych konstrukcji tuneli i pompowni wody chłodz±cej;
• ELEKTROCIEPŁOWNI "SKAWINA" - remont fundamentu turbogeneratora poprzez iniekcję ciśnieniową i naprawy technologią SIKA powierzchni fundamentu;
• ZEC WROCŁAWSKIE KOGENERACJA S.A. - rekonstrukcja stojaka SP-GENERSTOR nr 3 na fundamencie turbozespołu TG-1;
• ZAKŁADY AZOTOWE "KĘDZIERZYN" S.A. - roboty naprawcze fundamentów żelbetowych komina;