Polityka Prywatności

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danychosobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE, (zwanego “RODO”), informujemy, że:1. Administrator danych Administratorem danych osobowych jest " Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego PRZEM-BUD Sp. z o.o. 41-200 SOSONOWIEC, ul. Naftowa 87 Telefon: 32/36 37 526 Kom. 600484117 Telefon/Fax: 32/36 37 529 NIP: 6443145574      REGON: 278140398      KRS: 0000175577