Contact form


e-mail:
phone:
subject:
contents:

Contact

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego
PRZEM-BUD Sp. z o.o.

41-200 SOSONOWIEC, st. Naftowa 87
Phone: 32/36 37 526
Phone/Fax: 32/36 37 529
e-mail: biuro@przembud.com