Kalendarium Realizacji

W okresie 2019r wykonano:

 • Air Liquide Global E& C Solution France – Roboty ziemne, żelbetowe, instalacyjne oraz drogi i place dla projektu „AM Kraków Upgrade” / Fundament zbiornika Tlenu, fundamenty estakady, fundamenty pod zbiorniki paliwa, fundament wieży wody chłodzącej, MAC/GAN kompresowy, budynek elektryczny itp.;
 • Control Process S.A - Roboty budowlane w ramach zadania „Odpopielania dla bloku energetycznego o mocy 910 MWe w Tauron Wytwarzanie S.A.Oddział Elektrownia Jaworzno III-Elektrownia II,  w tym wykonanie misy myjni samochodowej;
 • Cargill Poland Sp. z o.o. - prace związane z rozbudową budynku rozdzielni elektrycznej i instalacji wyparki wywaru wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na terenie Cargill Poland Sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich
 • Arcellor Mittal Kraków /Air Liquide Global E& C Solution France/ – Roboty ziemne, żelbetowe, instalacyjne oraz drogi i place dla projektu „AM Kraków Upgrade” / Fundament zbiornika Tlenu, fundamenty estakady, fundamenty pod zbiorniki paliwa, fundament wieży wody chłodzącej, MAC/GAN kompresowy,  budynek elektryczny itp.;
 • Terminal naftowy w Gdańsku - roboty żelbetowe obejmujące kompleksowe wykonanie fundamentów pod zbiorniki 45tyś. m3 nr 185 i nr 190 oraz dwóch tac przyzbiornikowych; 
 • Alkat Sp. z o.o. Dabrowa Górnicza - Wykonanie fundamentów zbiornika i parownicy wraz z palowaniem
 • Bioagra Tychy - Wykonanie prac budowlanych na terenie Bioagra Tychy:wykonanie etażerki, zespołów zbiorników, budynku technicznego wraz z posadzkami itp. w tym wykonanie misy myjni samochodowej,  wykonanie fundamentów rozdzielni elektrycznej oraz sterowni;
 • Oddział Elektrownia Jaworzno III-Elektrownia II- Roboty budowlane w ramach zadania „Odpopielania dla bloku energetycznego o mocy 910 MWe w Tauron Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III-Elektrownia II,
 • Pern S.A w Koluszkach - wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie obejmującym wykonanie konstrukcji żelbetowej: „Budowa zbiornika magazynowego o pojemności nominalnej 32.000 m3 wraz z fundamentami towarzyszącymi dla produktów naftowych kl. III oraz miejsca oczekiwania autocystern na załadunek w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach"

W okresie 2018r wykonano:

 • Air Liquide Global E& C Solution France – Roboty ziemne, żelbetowe, instalacyjne oraz drogi i place dla projektu „AM Kraków Upgrade”m.innymi:  Fundament zbiornika Tlenu, fundamenty estakady, fundamenty pod zbiorniki paliwa, fundament wieży wody chłodzącej, MAC/GAN kompresowy,  budynek elektryczny itp./;
 • Wenglorz Sp. z o.o – Roboty ziemne i fundamentowe na terenie zakładu Cargill w Krzepicach;
 • WTE Wassertechnik Sp. z o.o.  -  Roboty ziemne i żelbetowe w ramach zadania „Modernizacja i rozbudowa części osadowej i komunalnej oczyszczalni ścieków w Kętach” – wykonanie fundamentów, komór, zbiorników, posadzek , wiaty na osad, fundamentu biofiltru, maszynowni, stacji zagęszczenia z rozdzielnią itp.;
 • Energotechnika – Energorozruch S.A. – Wykonanie prac branży budowlanej w EC – 3 Głogów w tym. Kompleksowe wykonanie posadzek przemysłowych w kotłowni, fundamentów klatki schodowej, fundamentu komina, podlewek pod fundament komina , montaż stopy estakady;
 • Control Process S.A - Roboty budowlane w ramach zadania „Odpopielania dla bloku energetycznego o mocy 910 MWe w Tauron Wytwarzanie S.A.Oddział Elektrownia Jaworzno III-Elektrownia II,  w tym wykonanie fundamentów rozdzielni, misy myjni kolejowej,  wykonanie posadzki przemysłowej;
 • Kiepurex Spółka jawna – Wykonanie fundamentu linii technologicznej OTO 762,5 w Trębaczewie;
 • Przedsiębiorstwem „AGAT” S.A. - wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie obejmującym wykonanie konstrukcji żelbetowej fundamentów zbiorników magazynowych A i B (2x32000m3) w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach;
 • Wenglorz Sp. z o.o – Roboty ziemne i fundamentowe na terenie zakładu Cargill w Krzepicach ;
 • Cargill Poland Sp. z o.o. – Wykonanie robót żelbetowych : fundament pod kontener p.poż, fundament pod zbiornik, ściana pożarowa przy budynku Rafinerii,, fundament pod dekanter, konstrukcje żelbetowe misy pod wieżę chłodniczą, fundament pompy; 
 • Omis Spółka Akcyjna -Wykonanie robót budowlanych obejmujących roboty ziemne i fundamentowe estakad technologicznych w ramach projektu budowy nowych mocy w technologiach węglowych w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. – budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o.; 
 • Rafako S.A. – Roboty żelbetowe w ramach zadania „Zabudowa systemu odpylania na gazach dymowych z regeneratora FKKII” na terenie ZP PKN ORLEN S.A. w Płocku w tym roboty palowe pod konstrukcje wsporcze elektrofiltru i kanałów spalin;

W okresie 2017r wykonano:

 • Rafako S.A. – Roboty żelbetowe w ramach zadania „Zabudowa systemu odpylania na gazach dymowych z regeneratora FKKII” na terenie ZP PKN ORLEN S.A. w Płocku w tym roboty palowe pod konstrukcje wsporcze elektrofiltru i kanałów spalin;
 • ELEKTROBUDOWA S.A. - Wykonanie konstrukcji żelbetowej Stacji Zimna na terenie PKN ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku;
 • Cargill Bielany Wrocławskie - Roboty budowlane: wykonanie przebudowy fundamentu estakady, rozbudowa i przebudowa budynku Fruktozy, rozbudowa i przebudowa budynku Rafinerii,  wykonanie podlewek z pianobetonu pod zbiorniki enzymatyczne oraz inne roboty budowlane;
 • Omis Spółka Akcyjna -Wykonanie robót budowlanych obejmujących roboty ziemne i fundamentowe estakad technologicznych w ramach projektu budowy nowych mocy w technologiach węglowych w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. – budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o.;
 • Control Process S.A - Roboty budowlane w ramach zadania „Odpopielania dla bloku energetycznego o mocy 910 MWe w Tauron Wytwarzanie S.A.
 • ZW Kraków – „Wykonanie prac żelbetowych przy realizacji Inwestycji pn. „Budowa gazowego bloku energetycznego gazem wielkopiecowym oraz ziemnym o całkowitej mocy elektrycznej 55MW. Etap 1. Budowa kotłów gazowych wraz gospodarkami pomocniczymi w ZW Kraków dla Firmy Control Process S.A.;
 • Alnor Systemy Wentylacji Sp. z.o.o –  „Wykonanie fundamentu żelbetowego linii cięcia wzdłużnego blachy CAMU wraz z zabiciem ścianek szczelnych”;
 • Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach - „Wymiana Turbozespołu TG-2” w tym:  wykonania prac budowlanych przy istniejącym fundamencie turbozespołu upustowo-kondensacyjnego TG-2 polegających na zaadaptowaniu tego fundamentu dla potrzeb zabudowy nowego turbozespołu o mocy elektrycznej 37 MW w Elektrociepłowni Zakładów Azotowych „Puławy” – w trakcie realizacji

W okresie 2016r wykonano:

 • Nexx Sp z o.o. Sp. Komandytowa - ”Budowa zespołu budynków B i C do poziomu +0,00m w Gliwicach”;
 • Nexx Sp z o.o. Sp. Komandytowa - ”Budowa zespołu budynków B i D z łącznikiem do poziomu +0,00m w Mysłowicach”;
 • PRI 7 Sp. z o.o. – Wykonanie Komory D3.1-5, Komory D3.4 oraz Bloków żelbetowych 56UPX .CB.13; CB.04;CB.06 dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole”;
 • PKN ORLEN S.A Elektrociepłownia w Płocku -  Wykonanie kompletnego fundamentu turbozespołu TG7, fundamentów pod konstrukcje wsporcze wokół turbozespołu, kanału slopowego i elektrycznego  oraz odtworzenie posadzki w hali maszynowni dla Firmy Elektrobudowa S.A.;
 • Tauron Wytwarzanie Serwis Sp. z o.o.- "Wykonanie fundamentów podpór mostu skośnego wraz zaprojektowaniem i wykonaniem posadowienia posredniego, układu nawęglania zewnętrznego dla potrzeb nowego bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne o mocy 910 MW w Tauron Wytwarzanie S.A. Oddział  Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie" - w trakcie realizacji;
 • MFO S.A. - Zaprojektowanie i wykonanie fundamentu linii cięcia wzdłużnego w Sochaczewie;
 • ThyssenKrupp Energostal S.A. – Wykonanie kompletnego fundamentu pod linię cięcia wzdłużnego FASPAR w Dąbrowie Górniczej;
 • Polimex-Mostostal S.A.  - Wykonanie robót żelbetowych dla Tunelu Kablowego 7UBZ05 dla Projektu "Budowa Bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole";

W okresie 2015r wykonano:

 • Synthos Dwory 7 Oświęcim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna. –Wykonanie fundamentów kotłowni, stropów żelbetowych, posadzki przemysłowej, dróg i chodników w ramach projektu Budowa kotła Fluidalnego OF-z 140 w Synthos Dwory 7;
 •   KIEPUREX Spółka Jawna – Kompleksowe wykonanie robót ziemnych i żelbetowych dla potrzeb” Wykonanie dołu kompensacyjnego dla linii do cięcia wzdłużnego wraz z fundamentami „ w miejscowości Trębaczew;
 • Instal Warszawa – Wykonanie zbiornika żelbetowego dla Inwestycji Budowa Zakładu Zagospodarowania odpadów w Wólce Rokickiej;
 • Mondi Świecie S.A. – Budowa pompowni Ługu Czarnego – Projekt Green;
 • Mondi Świecie S.A. – Przebudowa Kotła Sodowego KS3 na BFB dla  Projektu Green;
 • Omis S.A – Roboty budowlane obiektów w Rejonie Stacji DRiM oraz fundamentów (oczepów) pod posadowienie konstrukcji wsporczej reaktora SCR – Blok nr2 w ramach zadania „Redukcja NOx w kotłach OP-650 nr 1,2,i 3 w Elektrowni Ostrołęka B”;
 • Process-Elektronic Sp. z o.o. – Pogłębienie szybu montażowego na hali produkcyjnej;
 • Instal-Filter S.A Przemysłowe Systemy Ochrony Powietrza- Roboty fundamentowe  instalacji oczyszczania spalin w Elektrociepłoweni AMP S.A. w Sosnowcu;
 • Energotechnika-Energorozruch S.A. -  Fundament zbiorników mocznika dla instalacji SNCR; KOTŁÓW op-650k w EDF Polska S.A. o/Rybnik.
 • Energotechnika-Energorozruch S.A. -  Fundamenty dla Instalacji recyrkulacji spalin kotła CFB 260 nr 2 W Tauron Wytwarzanie S.A. Oddział Jaworzno III w Jaworznie, Elektrownia II;
 • Control Process S.A. – Roboty żelbetowe dla zadania  realizacja kotłów gazowo-olejowych o mocy łacznej ok. 114MWt dla Tauron Ciepło S.A. w Katowicach.
 • Cargill Poland Sp. z o.o – Roboty żelbetowe w ramach zadania „Rozbudowa Zakładu Etanolu o cztery zbiorniki magazynowe wraz z misą żelbetową Zakładzie Cargill Poland Sp. z o.o Oddział Bielany Wrocławskie”;

W okresie 2014r wykonano:

 • ArcelorMital Oddział w Krakowie – Wykonanie fundamentów linii technologicznej Fagor.
 • Synthos Dwory 7 Oświęcim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna. –Wykonanie fundamentów kotłowni w ramach projektu Budowa kotła Fluidalnego OF-z 140 w Synthos Dwory 7.
 • Mondi Świecie S.A. –Inwestycja Green Świecie – Roboty wyburzeniowe, palowe, ziemne i żelbetowe fundamentu turbozespołu 87 MW wraz robotami towarzyszącymi.
 • ThyssenKrupp Energostal S.A. – Wykonanie fundamentu pod maszynę: Linia do cięcia poprzecznego stali nierdzewnej Georg w Dąbrowie Górniczej;
 • Tauron Ciepło S.A – Budowa turbozespołu upustowo-kondensacyjnego o mocy elektrycznej 50MW w Tauron Ciepło S.A. Fundament turbozespołu, fundamenty podestów i konstrukcji wsporczych z misą olejową, budynek stacji transformatorowej.
 • Elektrociepłownia Gdańsk -Budowa Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin metodą mokrą według technologii wapienno-gipsowej w Elektrociepłowni  Gdańskiej – roboty budowlane.

W okresie 2012/2013 wykonano:

 • Arcelor Mittal Poland -Prace budowlane w rejonie samotoku 112-Walcownia Duża AMP Dąbrowa Górnicza.
 • Elektrociepłownia Gdańsk -Budowa Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin metodą mokrą według technologii wapienno-gipsowej w Elektrociepłowni Gdańskiej – roboty budowlane – w trakcie realizacji.
 • Elektrownia Połaniec – Roboty budowlane dla układu rozładunku i magazynowania wody amoniakalnej(DRIM) oraz estakady technologicznej (ESTR) dla instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów EP-650 nr 2,3,4,5,6,7.
 • Miejski Zakład Składowania Odpadów Sp.z o.o. w Sosnowcu - Roboty budowlane w ramach zadania "Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu"


W okresie 2012r wykonano:

 • Tauron Wytwarzanie Sp. Akcyjna - Remont ścian dachu budynku L - Elektrownia JAworzno II
 • Elektrociepłownia Białystok S.A. - Roboty żelbetowe na zadaniu "Budowa kotła fluidalnego oraz zewnetrznej gospodarki biomaą w Elektrociepłowni Białystok S.A."
 • Elektrociepłownia Tychy S.A. - Roboty żelbetowe dla zadania "Budowa instalacji podawania biomasy do przebudowanego kotła OF-135" - Wykonanie komory przesypowej przy węźle W4, fundamentu rozdzielni elektrycznej, podpory w osi A3.
 • PKE Elektrownia Jaworzno III-Elektrownia II blok nr 1 -Wykonanie robót budowlanych przy fundamencie generatora oraz pomieszczeniach chlodnika i układu wzbudzenia.
 • PKE Elektrownia Jaworzno III-Elektrownia II - Budowa Kotła na biomasę  wraz z urządzeniami pomocniczymi oraz układem składowania i podawania biomasy - kompleksowe wykonanie muru oporowego wokół składowania biomasy leżnej oraz fundamentów stacji rozładowczej.
 • PKE Elektrownia Jaworzno III-Elektrownia II -Wykonanie stropów żelbetowych w budynku kotłowni kotła parowego OFz-201 na poziomie  7,5; 15 i 30m,; wykonanie fundamentów budynku wentylatorów, fundamentu wentylatora ciągu zespół 2045 i 2046, wykonanie budynku kotłowni, wykonanie posadzek wraz kanałam wewnątrz kotłowni.
 • PKE Elektrownia Jaworzno III-Elektrownia II - Zaprojektowanie i wykonanie pod „klucz żelbetowego” pylonu komunikacyjnego –h-56m z szybem windowym wraz z montażem stolarki okiennej i drzwiowej dla budynku kotłowni i kotła OFz-201 w PKE S.A Elektrownia JaworznoIII Elektrownia II.
 • PKE Elektrownia Jaworzno III-Elektrownia II- Wykonanie prac budowlanych w zakresie budynku rozdzielni elektrofiltra, ścian żelbetowych elektrofiltra do poziomu +2,1 oraz ścianżelbetowych budynku kotłowni przeznaczonych dla kotła OFz-201 w PKE Elektrownia Jaworzno III-Elektrownia II
 • Cargill (Polska) Sp. zo.o – wykonanie budynku odsiarczania w Bielanach Wrocławskich

W okresie 2011r wykonano:

 •  PKE Elektrownia Jaworzno III-Elektrownia II – wykonanie stropów żelbetowych w budynku kotłowni kotła parowego OFz-201 /na wysokości h-7,5m; 15; 30m/
 • PKE Elektrownia Jaworzno III-Elektrownia II –Wykonanie budynku wentylatorów, konstrukcji wsporczej kanałów spalin, wentylatora ciągu;
 • PKE S.A Elektrownia III –Elektrownia II  - Budowa Kotła na biomasę wraz z urządzeniami pomocniczymi oraz układem składowania i podawania biomasy-kompleksowe wykonanie muru oporowego wokół składowiska biomasy leśnej ora fundamentów stacji rozładowczych
 • EC Mikołaj – roboty żelbetowe dla zadania Wykonanie Bloku Turbozespołu w Rudzie Śląskiej
 • EC Mikołaj – roboty murowe Komory chłodzenia i Komory transformatorów oraz roboty żelbetowe –Taca olejowa w Rudzie Śląskiej
 • KWK Bielszowice - Przebudowa sieci kablowej KWK Bielszowice –roboty fundamentowe
 • ELEKTROCIEPŁOWNIA DALKIA POZNAŃ ZEC S.A. – Wykonanie prac budowlanych dla inwestycji  „ Rozbudowa gospodarki biomasowej dla kotła BFB  Elektrociepłowni Dalkia Poznań ZEC S.A.”
 • EC WROCŁAW- modernizacja turbiny bloku 3 z naprawą posadowienia turbiny.
 • ELEKTROWNIA JAWORZNO II –skucie i wykonanie nowych głowic słupów żelbetowych  na wysokości 30m
 • CARGILL (POLSKA) SP.zo.o. – Rozbudowa Magazynu Glutenu w Bielanach Wrocławskich
 • EC Dalkia Łódź – Modernizacja Kotła K3 –Fundamenty technologiczne, Trafostacja
 • Budynek handlowo-usługowy z zapleczem socjalno-biurowym i magazynowym wraz z Infrastrukturą towarzyszącą w Oświęcimiu - roboty ziemne oraz żelbetowe

W okresie 2010r wykonano:

 • PKE Elektrownia Jaworzno -  Wykonanie robót żelbetowych dla zadania pn:”Kocioł Fluidalny OFz-201 wraz urządzeniami pomocniczymi oraz Układem Składowania i Podawania Biomasy” w Elektrowni Jaworzno
 • PULVERIT Polska Sp. z o.o. Tychy - Wykonanie posadzki przemysłowej 3200 m2,
 • Francisco Ros Casares Sp. z o.o. - Gliwice – Fundament technologiczny linii konfekcji blachy wraz z przynależnymi kanałami żelbetowymi,\\
 • PKE Elektrownia Jaworzno III – Modernizacja węzła rozładowczego,
 • GRUPA OŻARÓW S.A. – Cementownia Ożarów w Karsach – Budowa instalacji paliw alternatywnych – roboty budowlane.
 • SOKPOL SP. ZO.O. - Wykonanie doków rozładunkowych żelbetowych
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Katowice – wykonanie fundamentów żelbetowych na terenie dworca PKP w Katowicach
 •  VITKOWICE MILMET S.A. - Wykonanie kanałów żelbetowych dla “Przebudowy istniejacych hal produkcyjnych w Sosnowcu.
 • KEDAR BUD Sp.zo.o. - Robóty budowlane dla wykonania obiektu “Dom Seniora w Zebrzydowicach”

W okresie 2009r wykonano:

 • SATURN MANAGEMENT Sp. z o.o. ŚWIECIE –roboty budowlane dla urządzeń kotła fluidalnego BFB
 •  FABRYKA PAPIERU MYSZKÓW Sp. zo.o. - Zbiornik żelbetowy o poj. 216M3
 • ZAKŁAD HYDRAULIKI SIŁOWEJ FMiU TAGOR S.A. W Zabrzu – Wykonanie przedłużenia torowiska istniejacej suwnicy bramowej na magazynie hutniczym
 • OCYNKOWNIA POKÓJ SP. ZO.O. Ruda Ślaska - Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania “Przebudowa hali produkcyjnej – obudowa składowiska wsadu do ocynkowania”;
 • Roboty budowlane dla zadania Budowa Lidla w Katowicach
 • ENERSYS Sp.zo.o. Bielsko Biała Roboty fundamentowe, montaż konstrukcji stalowej pod urządzenia, wykonanie i montaż komina stalowego
 • MILIMEX Sp. z o.o. - Budowa Rydułtowskiego Centrum Kultury w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 9A
 • EC Czechnica w Siechnicach - Modernizacja kotła K2 – Fundamenty technologiczne,

W okresie 2008r wykonano:

 • FABRYKA PAPIERU MYSZKÓW Sp. z o.o. - Stacja Trafo, Fundament pod urządzenia ;
 • ZAKŁAD KOKSOWANI w Radlinie- Bateria koksochemiczna systemu ubijanego /osadnik koksiku, pompownia/;
 •  CEMENTOWNIA MAŁOGOSZCZ – Fundament młyna MC5, budynek stycznikowni, budynek sprężarkowni, kanały wody chłodzącej, mur oporowy;
 •  Elektrociepłownia Kielce -  Kanały kablowe;
 • DELTA SERVICE STANISŁAW ECHILCZUK Ww Zielonce – Roboty żelbetowe hali stalowej;
 • ELEKTROWNIA ŁAGISZA Będzin – Modernizacja wywrotnicy wagonowej dla potrzeb bloku o mocy 460 MW;

W okresie 2007r wykonano:

 • FABRYKA PAPIERU MYSZKÓW Sp. z o.o. - zabudowa turbozespołu przeciwprężnego TP4;
 • MECALUX Sp. z o.o. - budowa fundamentu technologicznego;
 •  FABRYKA PAPIERU MYSZKÓW Sp. z o.o. - linia technologiczna;
 • ZAKŁADY KOKSOWNICZE w Zdzieszowicach - bateria koksownicza nr 12 (płyta denna, płyta dyszowa, kanały spalin);
 • Mittal Steel Polad  S.A. w Krakowie  - Linia technologiczna Fimi,
 • Mittal Steel Poland S.A. w Krakowie - Linia Technologiczna Guida;

W okresie 2005/2006 wykonano:

 • BUDOWA HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ DLA ZAKŁADU FICOMIRRORS w Dąbrowie Górniczej - zbiornik wewnętrzny i zewnętrzny;
 • KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ w Dąbrowie Górniczej - stacja osuszania powietrza;
 • ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO TMP FONDLMEC w KSSE Żory - roboty budowlane, żelbetowe;
 • P.P.H.U. "ELEKTROMETAL" w Zabrzu - wykonanie fundamentów pod linię cięcia wzdłużnego blach wraz z dołem pętlicowym;
 •  SATURN MANAGMENT Sp. z o.o. w Świecie - modernizacja fundamentu turbozespołu;
 •  EC 4 Łódź - modernizacja fundamentu turbiny;
 • UGINE & ALZ w Siemianowicach - roboty żelbetowe;
 •  INSTAL KRAKÓW - oczyszczalnia Ścieków Sławków - roboty żelbetowe, murowe;
 • CARGILL POLSKA - Bielany Wrocławskie - rozbudowa budynku rafinerii o budynek pieca regeneracji węgla;
 • CARGILL POLSKA - Bielany Wrocławskie - kompleksowe wykonanie budynku trafostacji w zakresie budowlanym;
 • RENAULT - serwis samochodowy z okręgową stacją kontroli pojazdów w Zabrzu - roboty żelbetowe i murowe;

W okresie 2003/2004 wykonano:

 • ELEKTROCIEPŁOWNIE WYBRZEŻE S.A. EC Gdańsk - modernizacja fundamentu turbogeneratora;
 • KOKSOWNI PRZYJAŹŃ Dąbrowa Górnicza - modernizacja ciągu B absorpcji ciśnieniowej;
 • EC2 BIELSKO BIAŁA - modernizacja fundamentu turbozespołu;
 • USINOR STAL SERWIS w Bytomiu - Rozbudowa hal przemysłowych;
 • EC IP KWIDZYŃ - modernizacja fundamentu Turbozespołu 6UP25 dla potrzeb turbozespołu 6UP37;
 • ELEKTROCIEPŁOWNIA SIEKIERKI w Warszawie - modernizacja fundamentu Turbozespołu 13p110 Blok Nr 7.